Skip to main content

Leveringsvoorwaarden en Privacy Policy

Leveringsvoorwaarden

Privacy en Policy

Ons site adres is: https://lindeboomstoffering.nl.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we je gegevens delen

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang we je gegevens bewaren

Voor gebruikers die zich op onze site registreren, slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Waar je gegevens naar toe worden gezonden

Mogelijk worden reacties en registraties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Artikel 1. verzamelde gegevens en doeleinde van verwerking

Van Lindeboom Stoffering verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten die noodzakelijk zijn voor de hieronder genoemde doeleinden:

  • Het verlenen van diensten/uitvoering van de overeenkomst;
  • Het factureren van verleende diensten/gekochte producten aan klanten;
  • Het communiceren met klanten;
  • Om de identiteit van klanten te verifiëren en fraude tegen te gaan;
  • Om informatie over de klanten te verstrekken aan derden, indien daarvoor door de klanten toestemming is gegeven.

Artikel 2. het verstrekken van gegevens aan derden

Van Lindeboom Stoffering kan uw gegevens verstrekken aan derden. Van Lindeboom Stoffering zal hiertoe enkel overgaan indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Artikel 3. beveiliging van gegevens

Van Lindeboom Stoffering heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de gegevens te beschermen. De gegevens worden beschermd tegen verlies of oneigenlijke verwerking. De gegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Slechts een selecte groep medewerkers van Lindeboom Stoffering heeft op basis van zijn/haar functieprofiel toegang tot de gegevens. Deze medewerkers hebben bij aanvang van hun arbeidsovereenkomst allen een verklaring ondertekend, waarmee zij aangeven dat zij op de hoogte zijn van de AVG en tevens verklaren zorgvuldig met de gegevens van de klanten om te gaan. Indien nodig, worden de diverse beveiligingsmaatregelen getroffen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen.

Artikel 4. inzage en correctie in uw gegevens

Indien u wilt weten welke gegevens Lindeboom Stoffering over u heeft vastgelegd, of als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan wel indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u daarvoor contact opnemen met Lindeboom Stoffering. Dit kan door een e-mailbericht te sturen naar Lindeboom Stoffering (info@lindeboomstoffering.nl). Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht inzake de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 5. bewaartermijn

Van Lindeboom Stoffering bewaart uw gegevens zolang als dat noodzakelijk is. Op het moment dat u de toestemming om uw gegevens te verwerken, intrekt, worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd tenzij dit Lindeboom Stoffering op grond van een wettelijke bepaling niet is toegestaan.